Nowa odsłona Cudnie Przeplatane
 1. Postanowienia ogólne
  Sklep internetowy Cudnie przeplatane działający pod adresem internetowym www.cudnieprzeplatane.pl prowadzony jest przez Barbarę Pokrywkę.
 2. Definicje
  Sprzedawca – Barbara Pokrywka (osoba fizyczna)
  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu
  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.cudnieprzeplatane.plUmowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą wiadomości e-mail i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  Produkt – dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. Kontakt ze sprzedawcą
  E-mail: [email protected]
 4. Składanie zamówień, wysyłka, okres realizacji zamówienia
  Zamówienia przyjmowane są drogą mailową na adres [email protected] lub za pomocą formularza. Zamawiać można zarówno widoczne w sklepie produkty o określonych już cechach oraz indywidualne projekty, dostosowywane do klienta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem sklepu i dokonać ustalenia wyglądu, rozmiaru a także ceny produktu. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przesłania na konto Sprzedającego umówionej uprzednio kwoty – sumy całego zamówienia bądź zadatek. W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie złożonego już zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia klienta i zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania projektu. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem InPost, koszt przesyłki wynosi 20 zł, powyżej 300 zł wysyłka gratis. Czas realizacji zamówienia omawiany jest przed dokonaniem płatności i zależy on od ilości zakupionych produktów, czasu potrzebnego na ich stworzenie oraz innych projektów Sprzedającego, który zobowiązany jest do wysyłki produktów w omówionym wcześniej terminie. Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.
 5. Polityka zwrotów
  Sklep akceptuje zwroty bez podania przyczyny. Klient ma do tego prawo w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów , które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane. Koszty odesłania towaru do sklepu pokrywa Kupujący. Aby dokonać zwrotu produkt w stanie idealnym należy napisać wiadomość do Sprzedawcy, zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki i wysłać na podany w zwrotnej wiadomości mailowej adres. Zwrotom nie podlegają produkty na zamówienie na wymiar lub z personalizacją.
 6. Reklamacje
  Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo. Konieczne jest nadesłanie zdjęć pokazujące np. uszkodzenie towaru. Twórca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta twórca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 7. Płatności
  Płatności za zakupiony towar należy dokonać na konto 48 2490 1044 0000 4202 0039 0496. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość zapłaty za pobraniem. Istnieje możliwość wysyłki towaru zagranicę , w celu ustalenia kosztów takiej wysyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Polityka prywatności
  Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
 9. Postanowienia końcowe
  Korzystanie ze sklepu internetowego www.cudnieprzeplatane.pl oznacza akceptację powyższego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych). W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2021

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Kontynuuj zakupy